Doelstelling

In overeenstemming met de doelstelling van de Vereniging/Congregatie der Barmhartige Zusters van den Heilige Carolus Borromeus te 's-Hertogenbosch, het verstrekken van gezondheidszorg, ouderenzorg, opvoeding en onderwijs, in de ruimste zin, zonder aanzien van godsdienst, gezindte of stand, alsmede het verstrekken van middelen aan kerkelijke en andere (religieuze) organisaties die dit doel beogen, als ook het verrichten dan wel ondersteunen van werkzaamheden van charitatieve, kerkelijke aard en tot algemeen nut, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.

 

Deze website wil gebruik maken van cookies.